Menu

DIS - Master Data Management sistem

Završen razvoj i implementacija MDM (Master Data Management) informacionog sistema za domaći trgovinski lanac DIS. Uspešna integracija sa WEB portalom za ulistavanje artikala i domaćim informacionim sistemom Upis.

Na vrh