Menu

Opšti pojmovi

EDI (Electronic Data Interchange) - predstavlja medjunarodni standard koji omogućava sigurnu i pouzdanu razmenu poslovnih dokumenata u digitalnom obliku. To je zajednički jezik kojim različiti kompjuterski sistemi samostalno razmenjuju porudžbenice, otpremnice, fakture,...

EDIFACT - (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT)) - je medjunarodni EDI standard razvijen pod UN. Predstavlja osnovu za EANCOM standard. Takodje obezbeđuje:

  • Skup sintaksnih pravila za strukturiranje podataka
  • Interaktivan protokol za razmenu
  • Standardne poruke koje omogućavaju razmenu poruka u više zemalja i raznim granama industrije.

EANCOM je podskup GS1 UN/EDIFACT standarda koji obuhvata skup medjunarodno dogovorenih standarda, instrukcija i smernica za elektronsku razmenu dokumenata. Pruža kolekciju samo onih elemenata poruke koji su zahtevani za poslovne aplikacije i zahtevani zbog sintakse (obavezni elementi). Izostavljeni su opcioni elementi koji pokrivaju veoma specifične poslovne zahteve koji su ne relevantni za GS1 korisnike. EANCOM inkorporira u elektronskim porukama GS1 standarde fizičke indentifikacije trgovinskih artikala, logističkih jedinica i globalnih lokacijskih brojeva za indentifikaciju poslovnih partnera. On omogućava integraciju fizičkog protoka robe sa povezanim informacijama poslatim elektronskim putem.

EDI provajder – kompanija koja pruža usluge razmene elektronskih dokumenata pravnim ili fizičkim osobama na način da osigurava sigurnu razmenu dokumenata iz sistema u sistem. Pored ove osnovne usluge, postoji čitav niz usluga u zavisnosti od samog EDI provajdera

GS1 - je međunarodna neprofitna organizacija koja je zastupljena u preko 110 zemalja širom sveta. GS1 pruža standarde kao što su identifikacijski brojevi lokacija (GLN), GTIN kodovi, RFID EPC tehnologija, standarde za elektronske razmene podataka i globalne sinhronizacije podataka (GDSN).
www.gs1yu.org

GLN (Global Localization Number) – je globalni lokacijski broj koji indentifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture, kao što su pravne jedinice, funkcionalne jedinice i fizičke jedinice. GLN brojevi se koriste u EDI razmeni za identifikaciju (kupca, prodavca, platioca, transportera, mesto isporuke, itd)

GTIN (Global Trade Item Number) - predstavlja jedinstvenu globalnu šifru za identifikacijsku trgovačkog artikla, razvijen od strane GS1-a, ili jednostavno rečeno predstavlja globalnu šifru artikla. GTIN-ovi mogu biti: EAN-8, EAN-13, UPC-12 i EAN/UCC-14. Svaki od ovih tipova numeracije su izgradjeni na sličan način kombinujući kompanijski prefiks, šifru artikla i kontrolni broj.

Pošiljaoc - Pravna ili fizička lica koje kreira elektronski dokument i šalje ga drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi putem EDI-ja.

Primaoc - Pravna ili fizička osoba kojoj je elektronski dokument namenjen, tj. koja je primaoc dokumenta.

EDI4every1 - Web EDI – usluga koju pruža EDI provajder pravnim ili fizičkim licima koja služi za praćenje poslanih i primljenih elektronskih dokumenata putem EDI-ja. Rešenje idealno za male dobavljače.

EDI Classic - usluga koja pruža potpuno automatizovano rešenje gde dobavljač direktno u svoj informacioni sistem dobija porudžbinu od trgovinskog lanca, u formatu prilagodjenom za njegov sistem. Rešenje idealno za srednje i velike dobavljače.

Na vrh