Menu

Trgovina sa proizvodnjom

Osnovni modul Finansija i robnog poslovanja je idealno rešenje za trgovačke firme i firme koje se bave prodajom usluga sa organizacijom poslovanja na bazičnom nivou.

Vođenje stanja artikala je na nivou slobodno definisanih magacina, dok je finansije moguće pratiti na svim nivoima (ulazi, izlazi, presek). Import podataka sa bankovnih izvoda je podržan za sve eBank aplikacije, što sa polu-automatskim mehanizmom navezivanja i razduživanja dodatno štedi vreme i smanjuje mogućnost grešaka. Praćenje robe je moguće od samog početka; uvoza, preko obračunavanja dodatnih troškova, definisanja prodajnih cenovnika u nekoliko cenovnih nivoa, uz pamćenje vrednosti po dnevnim kursevima NBS ili internim kursnim listama, do obračunavanja kursnih razlika pri plaćanjima. Naše rešenje poseduje nekoliko desetina različitih vrsta dokumenata koje je moguće kopirati jedne u druge, povezivati i pratiti tok robe kroz njih.

Deo za praćenje proizvodnje omogućava da se određeni procesi isprate po koracima pre nego što se stave na stanje, a moguće je i utrošiti određene artikle koji druge proizvode troše u određenoj jedinici mere. Za firme koje žele da prezentuju Web katalog proizvoda uz mogućnost naručivanja, tu su dva portala koja ispunjavaju prodaju krajnjim kupcima (B2C Web Portal) kao i veleprodaju distributerima (B2B Web Portal). Artikli poseduju korisnički definisane atribute sa specifičnim vrednostima i različitim vrstama slika što uz mehanizme za poboljšanu Web prodaju (unakrsna prodaja, sistem preporuke i promocije, "My price" sistem popusta i slično) može dodatno povećati prodaju.

Građevina

Rešenje prilagođeno firmama koje se bave projektovanjem i izvodjenjem građevinskih radova, sa olakšanim vođenjem robnog stanja magacina i svih gradilišta i potpunom kontrolom svih finansija.

Pored standardnog modula za finansije i robno poslovanje, firme koje se bave projektovanjem i izvođenjem građevinskih radova, mogu u ovom rešenju naći zaokruženu celinu koja pokriva kompletno poslovanje. Vođenje stanja artikala je na nivou slobodno definisanih magacina, s tim da se svako novo otvoreno gradilište tretira kao novi projekat, te se i stanje materijala odnetog na isti može pratiti. Uz dokumente koji po radnim nalozima prate i potrošnju ugrađenog isporučenog materijala, kontrola zaliha i proizvedenih artikala može se dovesti do savršenstva. Za firme koje izvode radove u različitim oblastima (na primer izvođenje unutrašnjih radova, fasadnih, krovnih, projektovanje, itd.), omogućen je sistem kreiranja ponuda po referentima (ekspertima za svaku oblast), uz praćenje revizija dokumenata (sa planiranim i ostvarenim upoređenjem na finansijskom i materijalnom nivou), te konačnim spajanjem i kreiranjem finalne celokupne ponude, ma koliko bio kompleksan objekat koji se projektuje/gradi. Pošto se radni nalozi i razduženje potrošnje prati po dokumentima, periodično je moguće finansijski izdavati dokumente koji zadužuju investitora i to po situacijama. Situacija predstavlja fakturu/račun koja je ispostavljena za svaku urađenu fazu u izvođenju radova, ali u sebi sadrži kumulativ urađenih radova do trenutka ispostavljanja računa, tako je da ovakav dokument predstavlja ogromnu pomoć i prednost u vođenju finansija i kontrole građevinske knjige. Ako su fakture iskazane u slobodnoj valuti koja se računa u dinarskoj protivvrednosti po zadatom kursu, sistem može obračunati i kursnu razliku u odnosu na datum fakturisanja/plaćanja, te automatski kreirati i dokumente knjižnog zaduženja/odobrenja, što omogućava zaštitu od klijenata koji kasne sa uplatama i inflacije koje se može desiti u razlici u vremenu između izvršenih radova po nekoj vrednosti i vrednosti valute na dan plaćanja.

Boniteti i naplata potraživanja

Informacioni sistem za kompanije kojima je osnovna delatnost praćenje i analiza svih vlasničkih struktura i finansijskih podataka drugih firmi, uz modul za naplatu i organizaciju potraživanja za klijente sa velikim brojem korisnika i dužnika.

Bonitetni izveštaji, kreditni rejtinzi i posredovanje u naplati potraživanja: Podržan je kompletan proces obrade zahteva za izveštajem i slučajeva u naplati. U aplikaciji se nalaze svi potrebni podaci o firmama koje se obrađuju, kao što je istorijat, finansijski i imovinski podaci, vezane osobe i adrese. Za svaku naplativu aktivnost kreiraju se stavke koje se naknadno vezuju za fakture - za sve usluge na isti način. Takođe, evidentiraju se usluge pružene od strane partnerskih firmi tako da je moguće odbijanje iznosa kada postoji recipročno davanje usluga, što se često dešava u uslugama boniteta i procene kreditnih rejtinga pošto se obrada radi delom preko posrednika.

Sistem je napravljen kao proširenje (plug-in) za standardnu aplikaciju: funkcionalnosti koje se tiču fakturisanja usluga su potpuno standardne pošto se oslanjaju na standardnu funkcionalnost evidencije naplativih stavki. Deo koji se tiče evidencije o kompanijama je proširen da može da primi podatke rukovodstvu, menadžmentu, afilijacijama i subsidijarima, finansijama itd. Evidencija slučajeva i zahteva je nadograđena na standardnu projektnu funkcionalnost kojom se evidentiraju zadaci i istorijat aktivnosti. S obzirom na plug-in arhitekturu, kastomizacija ovakvog softvera kako bi se prilagodio zahtevima korisnika je ne samo moguća već i neizbežna pošto se ceo poslovni proces odvija kroz aplikaciju i svi potrebni podaci su ugrađeni u nju.

Specijalizovane usluge

Moderna arhitektura i način razvoja našeg softvera omogućava da vaše poslovne odluke i procesi ne trpe kompromise u informacionom sistemu koji vam je potreban.

Firme koje nude specijalizovane stručne usluge najveći deo svog poslovanja baziraju na znanju i informacijama. Ovo omogućava da visok nivo kompjuterizacije pošto se sve to može ugraditi u softver i integrisati tako da standardne funkcionalnosti poslovnog softvera (fakture, ponude, projekti) budu obogaćene podacima koji su specifični za korisnikov način rada. Plug-in arhitektura aplikacije Ciklon omogućava da se izradi dodatni modul koji je specifičan za određeni poslovni proces koji će da prilagodi i nadogradi samo određene delove softvera. Takođe, veliki broj funkcionalnosti u aplikaciji je generalizovan tako da je nadogradnja laka: na primer, evidencija zadataka i aktivnosti može da se unapredi da se u njoj evidentiraju zaduženja na način kako to odgovara korisnikovom procesu, sa svojim specifičnim podacima. Po izvršenju zadatka, ti podaci mogu da se koriste za izračunavanje cene date usluge i kreiranje naplative stavke koja se kasnije dodaje u fakturu. Aktivnosti mogu da se grupišu u projekte i da imaju kompletnu hijerarhijsku strukturu sa predviđenim vremenima izvršenja i zaduženim osobama, vezane dokumente i slično. Za logističke usluge postoji modul koji se bavi tokom robe kroz dokumente (npr. količine koje su iz naloga za nabavku otišle u porudžbenicu ili iz porudžbenice u prijemnicu) s tim što vrsta i ponašanje dokumenata mogu da se definišu po zahtevu klijenta: konkretno, isti sistem funkcioniše u vrlo kompleksnom sistemu nabavke ali i organizaciji prodaje sa proizvodnjom. Sve ove funkcionalnosti su već integrisane sa standardnim poslovnim funkcionalnostima kao što su finansije ili zalihe i u potpunosti se oslanjaju na njih.

Projektno poslovanje

Rešenje za praćenje i organizaciju kompleksnih višefaznih projekata sa integrisanim modulom za centralizovano praćenje dokumentacije i revizija dokumenata

Namenjeno firmama koje rade pripremu i izvođenje kompleksnih projekata sa puno faza i detaljnom dokumentacijom, kao što su građevinske i inženjering firme. Ova konfiguracija aplikacije Ciklon, uz standardne poslovne funkcionalnosti, sadrži i project i document management module koji su međusobno integrisani. Ovim je moguća evidencija projekata sa hijerarhijskom drvolikom strukturom zadataka i aktivnosti, gde se na svakom nivou definišu rokovi i zadužene osobe (čime se kontrolišu prava pristupa). Vrste aktivnosti koje postoje u projektu se mogu kastomizovati po zahtevu klijenta. Projekti takođe sadrže i cash flow projekciju čije stavke se mogu pretvoriti u fakture. Na svaku od aktivnosti u projektu je moguće vezivanje dokumenata, od kojih svaki može da se sastoji iz više fajlova. Fajlovi se čuvaju centralizovano na aplikativnom serveru, gde se čuva i istorijat izmena, tj. prethodne verzije fajlova. Da ne bi došlo do istovremene izmene istog dokumenta od strane više korisnika, koristi se sistem ekskluzivnog check-out-a, čime korisnik zaključava fajl i rezerviše ga za sebe. Za sve fajlove može da se povuče lokalna kopija, tako da se na korisnikovom disku napravi replika dokumenata koje može da vidi. Ovim se omogućava referenciranje fajlova između sebe, što je korisno npr. za Office ali i AutoCAD fajlove.

Organizacija nabavke

Informacioni sistem za praćenje proizvoljno kompleksnog procesa u nabavci, namenjenog kompanijama koje imaju velike kataloge artikala, kao i veliki broj dobavljača.

Za firme koje imaju centralizovanu nabavku ili rade nabavku za druge firme. Moguć je proizvoljno komplikovan proces sa različitim dokumentima, podesivim stepenima obrade i zaduženjima: počev od trebovanja (kojim krajnji korisnik traži određenu količinu robe) preko obrade trebovanja (gde se roba odbija, izdvaja ako je na stanju ili se izdaje nalog za nabavku), nabavke (kreiranje porudžbina ili vraćanje robe u prethodni korak), prijema (kreiranje prijemnica na osnovu porudžbina i evidencija reklamacija), odvajanja pristigle robe (čime se trebovanje zatvara) i plaćanja (fakture dobavljača i plaćanja po njima). Suština sistema je praćenje realizacije u svakom koraku, tj. količina koje su iz jednog dokumenta prešle u drugi i onih koje su preostale: na ovu funkcionalnost može da se osloni bilo kakav tok dokumenata tako da je sistem podesiv prema konkretnom poslovnom procesu. (Na primer, moguće je spojiti prva dva koraka pa da trebovanje automatski ima značenje naloga za nabavku ili promeniti poslednji korak da se na osnovu prijemnica prave nalozi za proizvodnju ili da se doda još koraka, sa nalozima za isporuku i otpremnicama, itd.) Radi ubrzanja rada, postoje posebni alati za obradu: npr. u formi za obradu naloga za nabavku vide se sve stavke nerealizovanih naloga i tu je direktno moguće uneti količine za nabavku ili odbijanje, izabrati dobavljača i konkretan artikl koji se nabavlja (pri čemu se vide cene svih dobavljača, prethodne porudžbine i ponude) a aplikacija sama kreira potrebne stavke i dokumente (npr. ako već postoji porudžbina u pripremi za izabranog dobavljača, dodaje se nova stavka na nju). S obzirom da je tok robe kroz dokumente proizvoljno kompleksan, razvijen je poseban algoritam koji analizira veze između dokumenata i zaključuje kuda se koja roba kreće, da bi na kraju kada roba stigne zaključio za koje trebovanje je ona stigla. Ovakvi sistemi se često rade kao dodatak postojećem ERP-u tako da je uobičajena integracija i prenos podataka između dva sistema, što jednosmerni (gde se u sistem nabavke iz ERP-a povlače podaci o artiklima i dobavljačima) ili dvosmerni (gde se dodaje i suprotna veza, vraćanje kreiranih dokumenata nabavke natrag u ERP). U praksi se pokazalo da je jednosmeran sistem sasvim dovoljan ako nabavku i prijem robe rade odvojene službe: u tom slučaju svaka unosi svoje dokumente u svoj sistem. Više detalja.

Na vrh