Menu

Vrste dokumenata

EDIFACT je medjunarodni standard koji podržava preko 200 standardizovanih tipova poslovnih dokumenata. U zavisnosti od grane industrije i mesta kompanije u trgovinskom lancu, zavise i tipovi dokumenata koji su za njih interesantni.

vrste-dokumenata

Svaki tip dokumenta u sebi sadrži specifične podatke za taj tip poruke, sa velikim brojem podataka specifičnih za razne grane industrije. U razmeni se retko koriste sve mogućnosti koje određen tip poruke pruža, već se prenose samo neophodne informacije, što dodatno olakšava povezivanje. Na primer, u određene vrste poruka moguće je smestiti različite logističke podatke koji definišu način transporta a koji većini korisnika nisu neophodni. Sa druge strane prijem i slanje tih podataka zavisi od samih mogućnosti i zahteva EDI partnera u razmeni. Pitanje je da li svaki partner može iz svog ERP-a da pruži zahtevane podatke, što opet zavisi i od potreba samih EDI partnera.

 

U klasičnoj trgovini najrasprostranjeniji i najkorišćeniji tipovi EDI poruka su:

 • ORDERS (purchase order) - porudžbenica
 • INVOIC (invoice) - račun
 • DESADV (despatch advice) - otpremnica
 • SLSRPT (sales report) - izveštaj o prodaji
 • INVRPT (inventory report) - stanje zaliha
 • PRICAT (price/sales catalog) - katalog artikala ili usluga sa cenovnikom

 

Puni nazivi ostalih prikazanih poruka:

 • PRODAT - (Product data) - master data - poruka sa podacima o artiklima
 • PARTIN - (Party information) - poruka sa osnovnim informacija o partneru
 • ORDRSP - (Purchase order response) - odgovor na porudžbenicu
 • RECADV - (Receiving advice) - poruka koja služi kao odgovor na otpremnicu, tj. može informisati izmedju primljene pošiljke i tovarnih informacija datih u otpremnici
 • REMADV - (Remittance advice) - poruka o plaćanju partneru
 • IFTMIN - (Instruction) - poruka sa instrukcijama za transport izmedju ugovorenih strana
 • IFTSTA - (International multimodal status report) - Poruka o prijavi ili promeni statusa transporta izmedju ugovorenih strana
 • IFTMAN - (Arrival notice) - poruka od špeditera sa obaveštenjima i detaljima o dolasku pošiljke
 • CREMUL - (Multiple credit advice) - nalog za poravnanje jedne ili više finansijskih transakcija
 • PAYMUL - (Multiple payment order) - nalog za plaćanje
Na vrh