Menu

Kako se povezati?

Samo povezivanje na EDI je relativno jednostavno; najveći zahvat je sama modifikacija korisnikovog informacionog sistema da podrži prijem ili slanje određene vrste dokumenata. Poruke se primaju i šalju u vidu fajlova koji se razmenjuju sa e-Integration EDI kliring centrom.

edi-kako-se-povezatiSlika 1. Shema povezivanja na EDI gledano sa jedne strane

Naša preporuka je da klijent instalira našu AS2 klijentsku aplikaciju koja ovu razmenu potpuno automatizuje, a osim toga je i najsigurniji i najpouzdaniji način komunikacije. Fajlovi mogu sadržati podatke u proizvoljnom formatu, a najbrža i najjeftinija opcija je da se koristi neki od formata čiju konverziju e-Integration podržava. Mi u te svrhe preporučujemo korišćenje eRDS formata koji je kranje jednostavan.
U početku implementacije, najčešće se uvodi jedan tip dokumenta, i u velikoj većini slučajeva su to porudžbine koje su po strukturi i najjednostavnije. Nakon toga idu otpremnice ili fakture, što većinu kompanija sasvim i zadovoljava. Značajnu prednost kod povezivanja predstavlja činjenica da se kreira jedan interfejs prema svim vašim klijentima; jednom uvedeno povezivanje sa našim kliring centrom za odredjeni tip poruke, čini vas kompatibilnim na nivou celog sveta sa svim kompanijama koje su EDI sposobne.

002edi-kako-se-povezatiSlika 2. Jedan interface

Moramo napomenuti da pored internog softverskog rešenja koje koriste, postoje još dva potrebna preduslova za uspešno EDI povezivanje:

  • Posedovanje GLN* i EAN** kodova
  • Internet konekcija (sa statičkom IP adresom)

*GLN - Global location number predstavlja pasoš u EDI svetu
**EAN kod (ili GTIN) - International Article Number predstavlja medjunarodni jedinstvenu barkod šifru artikla

Na vrh