Menu

Elektronska razmena dokumenata

EDI - Electronic Data Interchange predstavlja medjunarodni standard za razmenu poslovnih dokumenata u digitalnom obliku. To je zajednički jezik kojim kompjuterski sistemi samostalno ili polu-automatizovano razmenjuju dokumente različitih tipova kao što su porudžbinice, otpremnice, fakture i slično. Kao svetski standard postoji u proteklih 25 godina, a naša uloga kao EDI provajdera je da obezbedimo povezivanje svih učesnika u sistem koji provereno radi u celom tom periodu. Ovakvom automatizacijom prenosa podataka eliminiše se potreba za angažovanjem ljudskih resursa, jer dokumenti idu iz jednog sistema u drugi elektronski, čime se ubrzava rad, umanjuje mogućnost greške, što dovodi do smanjenja troškova i brže usluge čime generalno postajete konkurentniji na tržištu.

Zašto EDI?

Pet osnovnih prednosti upotrebe EDI razmene dokumenata:

  • Maksimalna tačnost izmedju poslatih i primljenih podataka, što isključuje faktor ljudske greške pri prekucavanju
  • Brzina slanja i prihvata podataka je drastično ubrzana u odnosu na manuelni unos podataka
  • Uštede u poslovanju (vreme, radna snaga, potrošni materijal)
  • Povećana produktivnost
  • Unapređeno upravljanje logistikom

Samim tim što sistemi komuniciraju bez intervencije ljudi postiže se maksimalna tačnost izmedju poslatih i primljenih podataka. Brzina slanja omogućava veće pogodnosti kod prijema dokumenata. Podaci se primaju na vreme, čime se povećava vreme za pravovremenu reakciju u slučaju potrebe i omogućava lakši rad ljudi na prijemu dokumenata. Štedi se vreme u radu na unosu podataka, štedi se vreme u proveri unetih podataka, vreme u sravnjivanju otvorenih stavki izmedju partnera (IOS), umanjuje se potrošni materijal, povećava produktivnost ljudi u radu i na kraju unapredjuje se upravljanje logustičkim podacima. Kada se na to doda i garancija isporuke i vrlo pristupačna cena EDI razmene, onda je jasno da je novčana ušteda prilična.

EDI na lokalnom tržištu

Trgovinski lanci i veliki dobavljači najviše koriste i forsiraju uvodjenje EDI-ja u praksi. Zašto? Kako se prednosti EDI tehnologija najviše osete prilikom razmene većeg broja dokumenata koje ove kompanije imaju na svakodnevnom nivou, onda je sasvim logično da one budu te koje će požurivati ostatak poslovnog sveta da što pre uvedu EDI.

Trgovinski lanci koji koriste ili upravo uvode EDI su: Metro, DM drogerie, Lilly drogerie, IDEA, Merkator-SDelhaize, DIS, InterEX.

Možemo slobodno reći što se tiče domaćeg tržišta, da se u skorijoj budućnosti očekuje potpun prelazak na elektronsku razmenu dokumentata, kao što se to desilo i u naprednim i ekonomski razvijenijim zemljama u Evropi i svetu u protekle dve decenije.

Eight Bit je partner globalnog EDI provajdera firme e-Integration iz Nemačke, koja se bavi pružanjem ovih vrsta usluga praktično od samog početka i nastanka EDI standarda, i deluje u više od 20 zemalja Evrope i Amerike sa preko 6000 referenci. Spektar njihovih usluga je veliki, a u ponudi smo obradili samo neke, trenutno aktuelne za našu zemlju i ciljne lance prodaje. Zvaničnu promotivnu ponudu za priključenje na EDI možete pronaći ovde.

GS1 Srbija - medjunarodna organizacija za standardizaciju

Na vrh