Menu

EDI u praksi

Trgovinski lanci koji posluju na tržištu Srbije (kako strani tako i domaći) uveli su EDI koristeći različite provajdere i različite globalne standarde u razmeni. Radi lakšeg razumevanja, ispod možete videti konkretne šematske primere iz domaće prakse.

METRO Cash & Carry

Maloprodajni trgovinski lanac – METRO Cash&Carry je jedan od pionira i glavnih pokretača razvoja elektronske razmene dokumenta u Evropi. Za svoje potrebe je još davnih dana implementirala EDI u saradnji sa nekoliko EDI provajdera. Trenutno je u saradnji sa kompanijom Comarch, i na područiju Srbije razmenjuju dva tipa dokumenta: orders i desadv.

LILLY drogerie

Maloprodajni trgovinski lanac – Lilly drogerie je implementirala EDI za svoje potrebe sa nama u saradnji. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje otpremnica od dobavljača. Format u koji se razmenjuje izmedju EDI provajdera je EDIFACT EANCOM D.01B.

Mercator

Maloprodajni trgovinski lanac – Mercator S je implementirala EDI u saradnji sa kompanijom mStart za svoje potrebe. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje faktura od dobavljača. Format u razmeni izmedju kompanije mStart i ostalih EDI provajdera je OAGIs.

IDEA

Maloprodajni trgovinski lanac – IDEA je implementirala EDI u saradnji sa kompanijom mStart za svoje potrebe. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje faktura od dobavljača. Format u razmeni izmedju kompanije mStart i ostalih EDI provajdera je OAGIs.

DM drogerie

Maloprodajni trgovinski lanac – DM drogerie je implementirala EDI funkcionalnost još davnih dana u saradnji sa Austrijskim EDI provajderom, kompanijom Editel. Podržani tipovi dokumenata (kod nas u Srbiji) su: orders i desadv, a format razmene je EDIFACT EANCOM D.96A (za oba tipa poruka).

DIS

Maloprodajni trgovinski lanac – DIS je implementirao EDI u saradnji sa komapnijom Panteon Plus. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje faktura od dobavljača.