Menu

Forma za obradu trebovanja

Forma za obradu trebovanja je jedan primer forme za obradu. Ove forme služe da se na brz i jednostavan način obrade zahtevi - u ovom slučaju, trebovane količine određenih artikala. Oni se ili realizuju tako što se odvoji određena količina nekog artikla sa stanja, ili se proslede službi za nabavku, ili se odbiju.

 

Princip rada je da se u listi prikažu tražene količine artikala sa svim relevantnim informacijama i da se prostim unosom u odgovarajuće kolone - izdvojiti, nabaviti, odbiti - kreiraju sledeći dokumenti koji tu količinu raspoređuju na odgovarajući način - za izdvajanje sa stanja, za nabavku ili se zahtev odbija.

 

Iznad liste nalaze se uslovi pretrage koji omogućavaju da se lista suzi po određenom kriterijumu: po datumu, na određeni artikl ili kategoriju artikla i slično.

 

obrada trebovanja ceo

 

U listi se vidi po jedan red za svaku stavku trebovanih artikala - vidi se ko, šta, koliko i kada je tražio:

 

obrada trebovanja zadato

 

U produžetku redova se vidi status trenutne obrade zahteva:

 

obrada trebovanja realizovano

 

Realizovana količina je ona koju smo odvojili i predali korisniku, nerealizovana je preostala. Raspoređena količina je ona koja je otišla u nabavku, čekamo da stigne pa da je realizujemo. Klikom na ćeliju "realizovano", otvara se padajuća lista u kojoj se vidi kako je realizacija vršena - kojim dokumentima i kada - i pritom je moguće svaki od tih dokumenata otvoriti na dupli klik, tako da su bitne informacije lako dostupne.

 

U listi zahteva se pojavljuju generički (master) artikli - dakle, nije određeno koji konkretno artikl se traži već je izbor prepušten osobi koja odvaja ili poručuje robu. Klikom na plus na stavki zahteva otvara se lista konkretnih artikala koji odgovaraju traženom:

 

obrada trebovanja odvajanje

 

Uz to, vidi se i njihovo stanje na zalihama. Korisnikov zadatak je da u kolonu "Odvojiti" za odgovarajući artikl unese količinu koju želi da izdvoji sa stanja za ispunjenje zahteva. Time se automatski kreira nalog za odvajanje (ako već ne postoji) i u njemu odgovarajuća stavka. Ako neka količina ne može da se izdvoji, korisnik ima mogućnost da određenu količinu preusmeri u nabavku tako što je unese u ćeliju "Nabaviti": time se kreira nalog za nabavku koji prelazi u nadležnost službe za nabavku. Unosom količine u kolonu "Odbiti" kreira se odbijenica, što znači da artikl neće biti nabavljen.

 

Nijedan od pomenutih dokumenata ne postaje aktivan u trenutku kada je kreiran: korisnik može da menja unete količine i one će automatski biti promenjene u dokumentima, a takođe će se svi novododati podaci ubacivati u trenutno otvorene dokumente. Kada završi sa obradom zahteva, korisnik aktivira dokumente i tada više ne može da ih menja jer prelaze u nadležnost nekog drugog: nalog za odvajanje znači da roba treba da se preda određenom krajnjem korisniku, nalog za nabavku se prosleđuje nabavnoj službi - gde se pojavljuje kao zahtev u formi za poručivanje koja je slična ovoj, itd.

 

Forma je dizajnirana da korisnik ima "pod prstima" sve podatke neophodne da donese ispravnu odluku. Takođe, postoji veliki broj pomoćnih funkcionalnosti koje olakšavaju rad, kao što su, na primer:

obrada trebovanja dugme cela kolicina

  • Sve što se vidi u listi moguće je otvoriti duplim klikom
  • U ćelijama za unos količina postoji dugme za unos kompletne preostale količine: ako hoćemo celu količinu da stavimo u jednu stavku, dovoljan je jedan klik.
  • Mogućnost izbora proizvoljnog artikla za odvajanje, za slučaj da konkretni artikli nisu dobro povezani na odgovarajuće generičke
  • Dodatne kolone koje nisu prikazane zbog konciznosti: opis stavke zahteva, prikaz količine koja je već poručena i stiže za zalihu (kao i mogućnost da se napravi rezervacija), prioritet zahteva i slično

Softverske komponente od kojih je forma sklopljena su takve da je moguće prilagođavanje, tako da je moguće ubaciti sve podatke koji su potrebni korisniku za njegov specifičan način rada. Takođe, postoje različite forme ovog tipa za različite procese u aplikaciji - poručivanje na osnovu naloga za nabavku ili poručivanje za proizvodnju, planiranje proizvodnje i slično.

 

Pogledajte još:

Related items

Na vrh