Menu

Master Data Management za artikle

Master Data Management - standardizacija šifarnika artikala pre dalje distribucije podataka

Modul za Master Data Management predstavlja alat koji se koristi za globalnu standardizaciju podataka o artiklima, čime se izbegava duplikacija i inkorporiraju se pravila za ispravan unos novih podataka u sistem. Ovakav sistem osnovnih referentnih (master) podataka, omogućava besprekornu distribuciju tih podataka u dalje module Informacionog Sistema čime su u osnovi obezbedjeni procesi prikupljanja, sumiranja i grupisanja, uporedjenja i kontrole kvaliteta podataka.

 

Na vrh