Menu

Lasta – optimizacija nabavke i praćenje dokumenata

Završen razvoj, implementacija i pušten u produkciju napredni informacioni sistem za optimizaciju nabavke i praćenje dokumenata za domaćeg autoprevoznika Lasta a.d. Uspešna integracija sa domaćim informacionim sistemom Hubie.

Na vrh