Menu

Ticketing sa Web rezervacijama

Integrisani online sistem za rezervaciju i kupovinu karata sa Back Office Ticketing modulom

Gart Cinema predstavlja ticketing modul koji sadrži svu neophodnu logiku za organizaciju prodaje i rezervacije karata, za korisnike kojima je osnovna delatnost prikazivanje projekcija i predstava. Modul je prilagodljiv veličini korisnika, te ga jednako mogu koristiti mali bioskopski objekti sa jednom salom, kao i pozorišta i bioskopski centri sa više sala. Integrisani Back Office sistem omogućava potpunu kontrolu nad prodajom i rezervacijom karata, dok Online Web portal omogućava i rezervaciju i prodaju karata krajnjim korisnicima efektnim vizuelnim prikazom sala i mesta, sa mogućnošću izbora.

Najvažnije funkcionalnosti koje poseduje Gart Cinema modul su:

  • Mogućnost prodaje sa više POS (Point Of Sale) mesta/računara, u grafičkom interfejsu prilagodjenom Touch Screen uredjajima koji omogućavaju veoma brzo kucanje i prodaju korišćenjem vizuelnog prikaza sala i mesta
  • Sistem autorizacije i pristupa programu preko personalizovanih magnetnih/rfid kartica zaposlenih
  • Online Web portal za rezervaciju i prodaju karata krajnjim korisnicima koji je dostupan 24/7 sa grafičkim interfejsom koji vizuelno prikazuje kompletan raspored slobodnih mesta za izabranu predstavu
  • Prilagodljivost softvera različitim namenskim štampačima za štampanje karata, sa jedinstvenim brojevima pri numeraciji predstava i mesta
  • Mogućnost višestruke definicije sala i rasporeda mesta, korišćenjem vizuelnog editora
  • Definicije projekcija u vremenu sa različitom finansijskom postavkom i online statusom za mogućnost rezervacije i prodaje na Online Web portalu
  • Napredan mehanizam za definicije različitih vrsta popusta pri prodaji, sa mogućnošću definisanja personalizovanih i nepersonalizovanih kartica za programe nagradjivanja (loyalty)
  • Sistem personalizovanog nagradnog bodovanja pri kupovini karata koji se kasnije može iskoristiti za popust pri novim kupovinama karata
  • Back Office sistem kontrole finansija i robe, uz modul za izveštavanje
  • Mogućnost integracije sa modulom za prodaju trgovačke robe (Concession)
Na vrh

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka